The first image in a slideshow demo.
  1. title="This is the first slide">This is the first slide
  2. title="This is the first slide">This is the first slide
  3. title="This is the second slide">This is the first slide
  4. title="This is the third slide">This is the first slide
  5. title="This is the third slide">This is the first slide
  6. title="This is the third slide">This is the first slide

BLOK 42 / BELGRADE, SERBIA

Uzevši u obzir kompleksnost zahteva svake od predloženih funkcija i posledica koje će njihova integracija u bloku 42 imati na makro i mikro okruženje, ali i realne potrebe i prioritete ljudi i prostora, jasno je da lokacija nije jedinstvena, niti svojim kvantitetom, niti funkcionalnim zahtevima, te je potrebno posmatrati kao tri odvojene celine u faznom popunjavanju. Stoga 3 veoma različita prostora, 3 modela urbanog razvoja i 3 različite vremenske faze realizacije :

Prva faza razvoja je izgradnja autobuske i železničke stanice u cilju odredjenja severnog dela bloka, te izgradnje infrastrukture za buduce sadrzaje. Ova faza je okosnica projektantskog resenja, jer unosi novu dinamiku u prostoru i znatno ga transformise. Akcenat je dat na funkcionisanju prostora iznutra; snabdevanja, pristupi, cirkulacija…, zone stanice su oblikovane i dimenzionisane da daju konstantan, efikasan protok ljudi, kao i da omoguce ispunjeno, interesantno stacioniranje i cekanje prevoza. Kao vizuelni reper, stanica daje naznaku jedinsvenog estetskog principa sa bilo koje strane da se sagledava, kruzna forma omogucuje da bude upamcena u prostoru.

Drugu fazu predstavlja realizacija tradicionalnog urbanog bloka, "covekomernog prostora grada", na južnom delu lokacije, u kome se prožimaju funkcije stanovanja, poslovanja, hotelijerstva i trgovine, cime kreiraju dinamican urbani blok velike gustine i relativno male spratnosti (od 3 do 6 spratova); funkcije koje su komplementarne okolnim sadrzajima. Ovu zonu karakterise nagomilavanje, popunjavanje, procesi neophodi novom Beogradu, pa ona time predstavlja virus promene urbane matrice novog Beograda, jer cak i delimicno moze biti primenjena u ortogonalnom rasteru grada, medju brutalno dugackim postojecim zgradama.

Treća faza razvoja je 'vertikalni grad'. U tom' cilju struktura od 150m nije namerno striktno definisana, akcenat je stavljen na trzni centar u bazi te strukture do 25m visine, a dalja gradnja u visinu data je u silueti i iskljucivo kolicinski, ne estetski, jer je predmet buduce razrade projekta, pre svega u smeru formiranja hibridne, miksovane strukture, cime ce ova zona blago ucestvati u silueti grada. Akcenat je bacen na direktno suceljavanje sa mostom, te 'secenje' prostora u prilazu bloku. Upravo tu, u toj ostrini, lezi njena znakovnost u silueti grada. Trzni centar u donjoj zoni je struktura koja svojom masom i formom omogucuje buduce transformacije u drugu namenu (poslovni prostori, zabava…), obzirom da je forma masivnog trznog centra u gustoj gradskoj matrici model iz 70-80tih godina i apsolutno je prevazidjen u savremenom planiranju grada.

ATELIER
LEONARDO 2015 PRIZE
GUGGENHEIM MUSEUM HELSINKI
SURELEVATION UNI5 A LAUSANNE
NINFEE
40 UNDER 40 EUROPEAN PRIZE
DANCE PAVILION GENEVA
MEADOWS BRIDGE SALFORD
MEYRIN
MUSEUM OF MODERN ART NEW TAIPEI
NATIONAL MUSEUM BELGRADE
HOUSE EXTENSION
PASSERELLA CICLOPEDONALE MILANO
SERLACHIUS MUSEUM GOSTA MANTA
PEDESTRIAN BRIDGE LISBOA
WOODEN HOUSE LIVRY GARGAN
PHILHARMONIC CONCERT HALL WARSAW
DEVIL
ROYAL COURT COMPLEX BELGRADE
TRANSFORMABLE PAVILION STUTTGART
CENTRAL CITY PARK NISH
10th VENICE BIENNALE 2006
BLOK 42
DOUGLAS BRIDGE LANCASHIRE
TOWER-BELL HERCEGNOVI
MUSEUM OF NATIONAL HISTORY WARSAW
CAMILLE'S APPARTMENT PARIS
FAMILY HOUSE BRCKO
KIOSK NEW BELGRADE
PEDESTRIAN BRIDGE SHEFFIELD
LES NUAGES D'ARLES
BEOCIN PARK
BELGRADE'S SCENARIOS
OLD BARN RENOVATION
BAUHAUS MUSEUM WEIMAR
AU BON COIN PARIS
ANTI.GRAVITY SKYSCRAPER DUBAI
CHALET DE PIERRES COURCHEVEL
OMNIA MEA MECUM PORTO
BANK NOVI SAD
CENTRAL SQUARE UZICE